Kuvateksti

METSÄSTYKSEN EETTISET OHJEET:

1. Edistä toiminnallasi metsästyksen arvostusta

2. Huolehdi kestävän käytön periaatteen toteutumisesta

3. Osoita kunnioitusta riistaeläimille

4. Kehitä tietojasi ja taitojasi

5. Pidä huolta turvallisuudesta

6. Huolehdi suhteista maanomistajiin

7. Ota huomioon asutus ja muut luonnossa liikkujat

8. Kunnioita muita metsästäjiä

(lähde mmm.fi)