Kymin Metsästäjäin Liitto ry

Kymin Metsästäjäin Liitto Ry on rekisteröity yhdistysrekisteriin 09.01.1926. Seuran kotipaikka on Kotkan kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä, riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa. Tarkoitustaan seura toteuttaa hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita, suorittamalla riistanhoitotyötä, valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä, seuraamalla toimialueensa riistatilannetta, huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista, kouluttamalla jäseniään, järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia sekä edistämällä metsästyskoiratoimintaa. Kymin Metsästäjäin Liitto Ry on Suomen Metsästäjäliiton Kymen Piirin jäsen, sekä Suomen Kennelliiton Kymenläänin kennelpiirin jäsen. Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 114 henkilöä. Seura luovuttaa vuokraamiaan maita vuosittain useita koirakokeita varten, mm. ajokokeita, hirvenhaukkukokeita, noutajien vesityökokeita sekä seisojien erikoiskokeita varten. Seura järjestää vuosittain myös itse muutamia seisojien erikoiskokeita ja noutajien vesityökokeita.